ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ TRAMPOLINOSHOES.GR  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

1.1.Καλώς ορίσατε στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος trampolinoshoes.gr (στο παρόν «Ε-shop»). Το παρόν e-shop, ανήκει στην Ζαγοριανού Μαριέττα και είναι συνέχεια του φυσικού καταστήματος παιδικών παπουτσιών  με τον διακριτικό τίτλο “Trampolino” ιδιοκτησίας της, που ιδρύθηκε το 2014 με έδρα τη Ρόδο(οδός 25ης Μαρτίου 11Β, ΤΚ85100) και ΑΦΜ 101654531 (στο εξής Εταιρεία), τηλ. επικοινωνίας το 22410-32024και email: info@trampolinoshoes.gr. Η Εταιρεία μας πουλά παιδικά υποδήματα ( από απόσταση μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος trampolinoshoes.gr, σεβόμενη τις διατάξεις του N. 2251/1994, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 και την λοιπή κείμενη νομοθεσία. Η εταιρία μας συνεργάζεται με επώνυμους οίκους παιδικού παπουτσιού αναζητώντας το καλύτερο για τους μικρούς μας φίλους. Ενδεικτικά μερικές από τις εταιρείες που συνεργαζόμαστε είναι οι εξής: Agatha Ruiz de La Prada, Garvalin, Kickers, Falcotto/Naturino, GEOX, Lelli Kelly, Puma, Nike, Asics κ.α

1.2. Υπεύθυνη του καταστήματος είναι η Ζαγοριανού Μαριέττα.

1.3. Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη εγγεγραμμένο χρήστη εξαρτάται από την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και λειτουργίας του παρόντος eshop. Κάθε χρήστης του eshop μας πριν εισέλθει και περιηγηθεί στον παρόντα ιστότοπο (ενδεικτικά: εγγραφή χρήστη, ηλεκτρονική παραγγελία, περιήγηση “browsing”, αναζήτηση προϊόντων κλπ), δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως και συνολικά τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος e-shop (στο εξής «όροι») καθώς και κάθε άλλο όρο και πολιτική που πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νόμου και ενδέχεται να βρίσκεται εντός του παρόντος ιστοτόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, όπως για παράδειγμα τους τρόπου πληρωμής, επιστροφής, αποστολής προϊόντων.

1.4. Η αποδοχή των όρων τεκμαίρεται κατά αμάχητο τεκμήριο απο τη στιγμή που οι όροι αυτοί έχουν ενσωματωθεί εντός του e-shop σε περίοπτη θέση και υποδεικνύεται από εμάς η πρόσβαση και η ανάγνωση αυτών αλλά και διευκολύνεται με διάφορα μέσα. Οι όροι του παρόντος e-shop, οι οποίοι τυγχάνουν προδιατυπωμένοι (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν άμεσα τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή, αποδείχθηκε η ύπαρξή τους από το e-shop μας και παρασχέθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή να τους διαβάσει, να τους κατανοήσει και να τους μελετήσει και να λάβει ουσιαστική γνώση του περιεχομένου τους (αρθρ. 2, παρ. 1 ν.2251/1994).

1.5. Η εγγραφή του χρήστη στο eshop αποτελεί αυτόματη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του καταστήματός μας, η, δε, συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.trampolino shoes.gr συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών στο σύνολο τους. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε με προσοχή τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συναλλαγών που ακολουθούν καθώς και τους όλους τους λοιπούς ως άνω όρους προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, είτε αγορά, είτε πρόσβαση, είτε συναλλαγή ή και οποιαδήποτε άλλη χρήση του παρόντος ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς στο σύνολο τους.

1.6. Η Εταιρεία μας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά ελεύθερη βούληση της, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους ισχύοντες όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος e-shop. Σας ενημερώνουμε με το παρόν ότι με μόνη την ανάρτηση στον παρόντα ιστοχώρο, θα τίθεται σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση των παλιών ή κατάργηση των ήδη υπάρχοντων όρων, με την επιφύλαξη των ήδη διεκπεραιωμένων ή υπο διεκπεραιώση, από την Εταιρεία μας, παραγγελιών.

1.7. Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν ανα τακτά χρονικά διαστήματα, επισκεπτόμενοι το παρόν e-shop, αν έχουν υπεισέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Αποκλειστικά και μόνο η ανάρτηση όρων στον παρόντα ιστοχώρο και σε κάθε άλλο σημείο αυτού, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Ενδεχόμενη ακυρότητα κάποιων εκ των όρων χρήσης του παρόντος ιστοχώρου, δεν επιφέρει ακυρότητα στο σύνολο των υπολοίπων.

1.8. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής διαφωνίας σας, με το περιεχόμενο των όρων χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, σας καλούμε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, πρόσβαση, συναλλαγή και εν γένει χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει, να διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος e-shop ή/και των σε αυτόν παρεχομένων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα για λόγους συντήρησης, ανανέωσης της ιστοσελίδας ή ενημέρωσης της κ.α., χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση, με την επιφύλαξη όσων δικαιωμάτων έχουν οι χρήστες και τρίτα μέρη από το νόμο ή από σύμβαση τους με την Εταιρεία μας

1.9. Οι συμβαλλόμενοι με το eshop μας, ήτοι οι καταναλωτές, οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ορίζουν την ικανότητα των ατόμων για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών τις οποίες συνάπτουν (αρθρ. 127 επ. Α.Κ.). Ειδικότερα, για την έγκυρη σύμβαση καταναλωτών με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.trampolinoishoes.gr απαιτείται η 100% δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που συμβάλλονται με εμάς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εν δυνάμει καταναλωτές των προϊόντων μας συμβάλλονται με εμάς, εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και δεν βρίσκονται σε στερητική δικαστική συμπαράσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, η συναλλαγή θεωρείται άκυρη, ως μη γενόμενη. Εφόσον η συναλλαγή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, οι παροχές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί (αποστολή προΪόντων-πληρωμή) αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

1.10. Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το παρόν e-shop αποδεχόμενοι τους όρους που το διέπουν, υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης να δίνουν σε εμάς ακριβή, πλήρη και αληθή στοιχεία για την πραγματοποίηση της συναλλαγής με το κατάστημα μας. Η συναλλαγή σας με την εταιρεία μας, θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο τη στιγμή που θα λάβετε σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από εμάς και ολοκληρώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης του ποσού της παραγγελίας και της, ακόλουθης παραδόσεως των προϊόντων στον καταναλωτή. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρο προσωπικό e-mail κατά την παραγγελία προϊόντων.

1.11. Η καταπάτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων του παρόντος, από τον χρήστη-καταναλωτή συνεπάγεται κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ανόρθωση κάθε ζημίας της εταιρίας μας από πλευράς του χρήστη. Η Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος, μπορεί να απαγορεύσει στον κάθε χρήστη-καταναλωτή την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο trampolinoshoes.gr και σε όλες του τις υπηρεσίες μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, το ιστορικό των παρεγγελιών του και όλα τα λοιπά στοιχεία, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Η μη άσκηση από την Εταιρία των απορρεουσών εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

1.12. Εάν υπάρχει κάποιο μέρος της ιστοσελίδας μας ή των όρων αυτών, που εσείς, σαν επισκέπτης, δεν καταλαβαίνετε, ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@trampolinoshoes.gr

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

2.1 Εκτός της ευθύνης και των υποχρεώσεων των χρηστών-καταναλωτών από το παρόν eshop, που περιγράφονται ως ανωτέρω στις υποχρεώσεις πληρωμής, κλπ, οι χρήστες – καταναλωτές έχουν επιπλέον τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Οι χρήστες-καταναλωτές υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστοχώρου αυτού, τα έντυπα παραγγελίας προϊόντων και φόρμες εγγραφής χρηστών, ή οποιονδήποτε άλλο μέσο του παρόντος δικτυακού τόπου ή λογαριασμούς του eshop trampolinoshoes.gr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook κλπ για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων και λοιπού περιεχομένου, που ενδέχεται να είναι παράνομο, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, πορνογραφικό και ρατσιστικό.

2.2. Απευθυνθείτε στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό25ης Μαρτίου 11Β, Ρόδος, ΤΚ 85100, τηλ. επικοινωνίας το 22410-32024 σε περίπτωση διόρθωσης – επισκευής των προϊόντων, καθώς και για ό,τι άλλο αφορά τα προϊόντα που αγοράζετε απο εμάς.

  1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

3.1. Η Εταιρεία μας δηλώνει ότι δεν ευθύνεται ούτε η ίδια ούτε και οι υπεύθυνοι ή οι υπάλληλοι αυτής, για οποιαδήποτε ζημία του άλλου συμβαλλόμενοι ή τρίτου προκληθεί από παράνομη ενέργεια του ετέρου συμβαλλόμενου της, εφόσον πληρούνται οι δικές της υποχρεώσεις.

3.2. Η Εταιρεία δεν ελέγχει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, προσωπικών και μη πληροφοριών στον ιστόχώρο του eshop μας από τους χρήστες-καταναλωτές. Η Εταιρία δεν τροποποιεί, ούτε διορθώνει ούτε παρεμβαίνει σε δεδομένα και πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση – συγκατάθεση του χρήστη. Στη σύμβαση πώλησης με την Εταιρεία μας, η χρήση από τον χρήστη της πληρωμής της παραγγελίας που γίνεται μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας και την παροχή από αυτόν στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας, δεσμεύει τον πραγματικό κάτοχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ποιος έχει χρησιμοποιήσει την κάρτα αυτή ή αν ο πραγματικός δικαιούχος το γνώριζε ή όχι. Επομένως, τεκμαίρεται σαφώς η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου, και νόμιμα προβαίνουμε σε χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. Η παράνομη ή η χρήση της πιστωτικής κάρτας χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου αυτής, δεν απαλλάσσει τον πραγματικό δικαιούχο της συναλλαγής, από τις υποχρεώσεις που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε από τυχόν αξιώσεις της Εταιρείας μας για αποζημίωση από την αντισυναλλακτική και παράνομη ενέργεια του χρήστη της πιστωτικής κάρτας.

3.3. Η είσοδος στο eshop trampolinoshoes.gr, με τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και τη πληκτρολόγηση των προσωπικών κωδικών του, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά απόδειξη για την ταυτότητα του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια ότι η χρήση των κωδικών θεωρείται ότι έγινε από το άτομο στο οποίο πραγματικά αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Τα εγγεγραμμένα μέλη του eshop μας www.trampolinoshoes.gr είναι αυτά που φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και το απόρρητο των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Εταιρεία, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο, η τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από τρίτους ή η αποκάλυψη τους σε τρίτους.

3.4. Για όλους τους παραπάνω λόγους οι χρήστες μας οφείλουν να τηρούν απόρρητους και να μην δημοσιοποιούν σε τρίτους τους προσωπικούς τους κωδικούς για την πρόσβαση στο eshop μας και να πραγματοποιούν logout από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών ή επισκέψεων τους, κυρίως όταν έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ατόμου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτα άτομα. Παρακαλούμε τα μέλη μας, να μας κρατούν ενήμερους σε κάθε περίπτωση απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς τρίτο άτομο, ώστε προβούμε στην ανάκτηση/αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

3.5. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε αποζημίωση του χρήστη, εφόσον αυτός παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος eshop, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη δραστηριότητα εντός του παρόντος ιστοχώρο, καταπατά τους κανόνες ορθής χρήσης των χρηστών, και δεν εκπληρώνει τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Ο χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ότι φέρει καθ ολοκληρίαν την ευθύνη των πράξεων του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

3.5. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων ούτε και για ενδεχόμενη προσωρινή ή επ αόριστον αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην επιβεβαίωση-αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται ενδεικτικά σε λόγους ανωτέρας βίας, λόγω καιρικών φαινομένων, ή πυρκαγιάς, ή λόγω απεργιών προμηθευτών, δυσλειτουργιών των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, δυσλειτουργιών του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα), παράνομης συμπεριφοράς τρίτων και για λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία μας υποχρεούται να παραδώσει στους πελάτης της, τα παραγγελθέντα προϊόντα χωρίς πραγματικά ελαττώματα.

3.6. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των προϊόντων που παραδίδει, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε εσφαλμένη φύλαξη των προϊόντων από την Εταιρεία μας και εφόσον έλαβε όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει η Εταιρεία μας. Η ευθύνη της Εταιρείας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής επιστροφών της Εταιρείας.

3.8. Η Εταιρεία μας, δεν, φέρει καμία ευθύνη για ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του χρήστη καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον εκπληρώνει όλες τις νόμιμες της υποχρεώσεις και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και αποτροπής βλαβών. Η Εταιρεία μας ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους καταναλωτές της κατά τις επιταγές του νόμου. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες μας αντιληφθούν οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), τους συμβουλεύουμε, προτού προβούν σε παραγγελία, να επικοινωνούν με εμάς στο τηλ 22410-32024 ή στο email: info@trampolinoshoes.gr για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και αν είναι επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (ιδιότητες, τιμή) των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τους τιμοκαταλόγους της Εταιρείας μας, πρόκειται δηλαδή για περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης.

3.9. Απαγορεύεται ρητά στους καταναλωτές αλλά και απλούς χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος να παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο, στη λειτουργία, στη μορφή, στις υπηρεσίες, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο που αποτελεί το παρόν e-shop, με τη χρήση οποιουδήποτε κακόβουλου ή μη λογισμικού, ηλεκτρονικό ή μη μέσο, αποστολή μολυσμένων αρχείων ικανών να μολύνουν, να καταστρέψουν, να βλάψουν, να αναστείλουν και γενικά να παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του παρόντος eshop και την χρήση ή πρόσβαση από τους επισκέπτες τους ιστοτόπου αυτού. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει όχι μόνο την ανόρθωση της κάθε ζημιάς αλλά και αποζημίωση για όλες τις παράνομες ενέργειες, όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του πραγματικού υπευθύνου.

3.10. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ζημία του χρήστη ή του συναλλασσόμενου ή και κάθε τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων-εμπορευμάτων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών (courier ACS κλπ), σε τρίτο πρόσωπο διαφορετικό από το πραγματικό, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στο σπίτι ή τον χώρο του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο χρήστης ως τόπο παράδοσης των προϊόντων που έχει παραγγείλει και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται να την φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

Μετάθεση του κινδύνου: Στις συμβάσεις στις οποίες αποστέλλουμε τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή φθοράς των προϊόντων μετατίθεται σε αυτόν, όταν η εταιρία έχει ήδη παραδώσει στον ταχυμεταφορέα την παραγγελία του χρήστη, και ο ταχυμεταφορέας έχει εξουσιοδοτηθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα προϊόντα με την πάσα επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή-χρήστη απέναντι στον ταχυμεταφορέα.

3.11.Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από συναλλαγές του eshop www.trampolinoshoes.gr, με καταναλωτές, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις παροχής προς τους καταναλωτές προϊόντων της Εταιρείας μας αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Ρόδου.

3.12. Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε συμβάσεις από απόσταση, παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς. Η παραπάνω δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς παρέχεται σε καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Η διαδικασία ενεργοποιείται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Συνιστούμε στους χρήστες/καταναλωτές πριν απευθυνθούν στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνήσουν με εμάς στο τηλ. 22410-32024 ή στο email: info@trampolinoshoes.gr για να τους καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.